מספר טלפון


6880501 - 03 הינומה הינול ישראל בית מלאכה למצבות בית קברות
6880503 - 03 סעיד יהודית
6880504 - 03 מוגרבי אורלי
6880505 - 03 ידגרון רונית ואמנון
6880507 - 03 אקטי בע"מ