מספר טלפון


6880510 - 03 בסג בע"מ
6880511 - 03 שמאילוב אברהם וצפורה
6880512 - 03 קשיני אהובה
6880514 - 03 זאבי דניאל
6880515 - 03 אופלאי אם
6880517 - 03 פתיחה יצחק ומזל
6880518 - 03 סוהיר דניס
6880519 - 03 כהן אביגדור