מספר טלפון


6880520 - 03 נפרין שלמה
6880522 - 03 כהן יגאל
6880523 - 03 המרכז לאבחון ושיקום מקצועי מרי רוזן
6880524 - 03 "דלתא דפוס אופסט
6880525 - 03 צדקה אלי
6880526 - 03 (פקס) אקטי בע"מ
6880527 - 03 כריכית אחים עומרד
6880528 - 03 כהן אברהם
6880529 - 03 הלל דיין
6880529 - 03 'פקס'