מספר טלפון


6880541 - 03 מסנני א ל חברה בע"מ
6880543 - 03 כהן סוהם ויוסף
6880545 - 03 מיכאל בתיה
6880546 - 03 בן חיים אלי
6880547 - 03 אפגיי לורינס
6880548 - 03 בורוכוב שפה ומשה
6880549 - 03 המרכז לשיווק ויצור ברגים בע"מ