מספר טלפון


6880550 - 03 גינזברג אלי
6880551 - 03 לונה אבולעפיה
6880552 - 03 יהושע ולבנה אבולעפיה
6880553 - 03 דאואל יוסף
6880556 - 03 אלהוזייל מוניר
6880557 - 03 בלוז אלברטו
6880558 - 03 שטיצברג אריה ורבקה