מספר טלפון


6880560 - 03 המרכז לאבחון ושיקום מקצועי מרי רוזן
6880563 - 03 כהן רחל ושמעון
6880564 - 03 חיה זנדר
6880565 - 03 א אהרון מוסך אהרון מרכז חדש לתעשיה
6880565 - 03 אהרון א אינטרנשיונל בע"מ
6880566 - 03 ניב יעל בן פורת
6880567 - 03 מקסימוב שרה ובנימין
6880568 - 03 מרים אגיוף