מספר טלפון


6880570 - 03 קוגל יונה
6880571 - 03 שטרוסברג טובה
6880572 - 03 יזורה משה צבעי
6880574 - 03 יוחנן אקרמן
6880575 - 03 באבאבקוב רפאל
6880577 - 03 שמריז שלמה ופנינה
6880578 - 03 נבון ארט