מספר טלפון


6880611 - 03 דדבקש נאדר
6880612 - 03 אלוקו קלמנט
6880613 - 03 נוי דוד
6880614 - 03 בן ציון שקרוב
6880615 - 03 רומנוב סרגי
6880616 - 03 קרגובו פטימאה
6880618 - 03 הינומה הינול ישראל בית מלאכה למצבות בית קברות
6880619 - 03 צעירי (שמחה וטוביה (צברי