מספר טלפון


6880641 - 03 יפת תרצה
6880642 - 03 חרוש יצחק ורבקה
6880647 - 03 סולימני ניסן ועדנה
6880648 - 03 דודגר יגאל
6880649 - 03 בע"מ אמיש
6880649 - 03 ביט תעשיות בע"מ רול