מספר טלפון


6880651 - 03 גרוס אברהם מרפדיה
6880653 - 03 אהרון רבקה
6880655 - 03 כהן אמנון
6880657 - 03 כריכית ראם" פנחס את שלמה"
6880658 - 03 יצחקוב בוריס וליזה