מספר טלפון


6880660 - 03 חסידוף לאה
6880661 - 03 אונגר פנינה צמר פנינה
6880662 - 03 אורנשטיין משה
6880663 - 03 שמי נסים
6880664 - 03 רובינוב יוסף ושולמית
6880665 - 03 יוסף רזג
6880666 - 03 (פקס) הנהלה אומני תעשיות פיצה בע"מ
6880667 - 03 זילברברג דב שווק ויצוא ביצים
6880669 - 03 מנחם אשר וצפורה