מספר טלפון


6880670 - 03 פוזיילוב יקטרינה
6880671 - 03 כהן אילנה
6880672 - 03 טלפקס פז קור בע"מ מזגנים מכירה ושרות התקנות
6880673 - 03 צביה אברהם מכלת
6880674 - 03 ברוך יוסף
6880676 - 03 מנסה אלכס
6880678 - 03 נעלי אלפא בע"מ
6880678 - 03 קרוס בע"מ
6880679 - 03 פקנייב יעקב