מספר טלפון


6880690 - 03 אלמגור ניסן
6880691 - 03 מרים ויעקוב כהן
6880692 - 03 שרה אברבנאל
6880693 - 03 דיין יעקב סוכן ביטוח
6880695 - 03 בוטון אברהם ואלגרה
6880696 - 03 בסון חגית
6880698 - 03 יעקב אבני
6880699 - 03 שהינו רחל