מספר טלפון


6880702 - 03 (פקס) קרינסקי רם רם קרינסקי סוכנויות יבוא ושיווק בע"מ
6880703 - 03 דוידוב דזירה
6880706 - 03 ישמח משה מרדכי ומרים
6880707 - 03 קרינסקי רם רם קרינסקי סוכנויות יבוא ושיווק בע"מ
6880707 - 03 רם קרינסקי סוכנויות יבוא ושיווק בע"מ