מספר טלפון


6880711 - 03 זבלונוב אלכסנדרה
6880712 - 03 אור שרה
6880714 - 03 קיינדוי אלברט
6880716 - 03 קבקב יבוא הנעלה בע"מ
6880717 - 03 מושייב שמואל
6880718 - 03 אדוארד סימה
6880719 - 03 חללי מלכה