מספר טלפון


6880741 - 03 ד מ ל השקעות וניהול בע"מ
6880743 - 03 שלסטאי יוטה
6880744 - 03 מזרחי משה
6880745 - 03 הלברסברג יעקב ושרה
6880746 - 03 כדורי יחזקאל
6880748 - 03 אטלס ביטוחים בע"מ
6880749 - 03 כחלה (יחזקאל (אלי