מספר טלפון


6880750 - 03 גיל חממי
6880752 - 03 בן דוד נורית
6880753 - 03 רומיה וסאלם גיאת
6880754 - 03 צבי פרידמן
6880755 - 03 ד מ ל השקעות וניהול בע"מ
6880756 - 03 קמר בנימין
6880757 - 03 (פקס) לפידות צבי כלי הרמה כבלים ושרשרות
6880758 - 03 סלמן אברהם רהיטוב רהוט משרדי
6880759 - 03 בוניאל בוניאל אלי ושרה