מספר טלפון


6880770 - 03 סראגי אורי
6880771 - 03 סלמן אסתר
6880772 - 03 רחל ויצחק קצב
6880773 - 03 קיי ושות' משרד עו"ד גרוס
6880774 - 03 פיכמן ליפא
6880777 - 03 עבד רחמנוב ויקטוריה
6880778 - 03 שטנדר יחזקאל בימ"ל לדודים ועבודות נחושת
6880779 - 03 חיים דוד אבן