מספר טלפון


6880790 - 03 סטמבולסקי אינה
6880792 - 03 מיגירוב יפים
6880793 - 03 משה שוורץ
6880795 - 03 "ריקושט (עמית ש)
6880796 - 03 (פקס) "ריקושט (עמית ש)
6880799 - 03 עזוז ג'נט וגדליה