מספר טלפון


6880810 - 03 גרפוליט מפעלי דפוס בע"מ
6880812 - 03 אוליקוני מרינו
6880813 - 03 פסטה פרסטו
6880814 - 03 עזרא ונג'ד אברהם
6880815 - 03 עזרא שלום עו"ד אבן
6880816 - 03 לוי ליאון קליית וטחינת קפה
6880817 - 03 ויסבאום ישראל
6880818 - 03 כימאיכות כימיקלים וציוד מעבדות