מספר טלפון


6880832 - 03 רקיע חברה לבנין קו
6880833 - 03 קוסיוף שושנה בן חנניה
6880834 - 03 שלום לילי
6880836 - 03 אטיאס מרים זרד
6880837 - 03 אוציס ויאצ'סלב
6880839 - 03 שמריהו אורלי ומשה