מספר טלפון


6880870 - 03 אהרן שוסהיים
6880873 - 03 בן מיכאל רבקה
6880874 - 03 בלה לוקטינוב
6880875 - 03 זאבי אברהם
6880877 - 03 ויסברג מרגלית ואליאור
6880878 - 03 חזן פרחיה
6880879 - 03 סרגוסי שלמה