מספר טלפון


6880880 - 03 מסגריה זוית" דוד בבל"
6880881 - 03 דפוס דוד ספרינט" דוד אליגון"
6880882 - 03 דבורה ניסים
6880883 - 03 מלייב טוביה
6880884 - 03 שלמה שיא יבואנים בע"מ
6880886 - 03 מנדה סלבאטור
6880887 - 03 יושע לאה וחני
6880888 - 03 השבוע בתא בע"מ
6880889 - 03 חסדאי ניסים ורבקה