מספר טלפון


6880901 - 03 רחמים יוסף
6880902 - 03 בטי נחום ערן דויטש רואי חשבון
6880903 - 03 אלי עבדה
6880904 - 03 פסקר רמדין
6880905 - 03 צוקר הלה ודוד
6880907 - 03 נגה אלקטרוטכניקה בע"מ
6880908 - 03 עטיה עדו