מספר טלפון


6880930 - 03 נח נעלי חולתה
6880931 - 03 אסמעילזדה טהרה
6880932 - 03 צאיג שרה
6880933 - 03 שהם מרדכי
6880934 - 03 יצחק נתן
6880935 - 03 יצחק מלכה
6880936 - 03 נעלי לוקס נעים אמיר
6880937 - 03 שלמה ובניו בע"מ חב' לבטוח בע"מ רחמני
6880937 - 03 רחמני ובניו בע"מ משרד לביטוח שלמה
6880938 - 03 בן עזר מרגלית והורוביץ צבי