מספר טלפון


6880960 - 03 בדרה רימונה
6880963 - 03 איטקס שירותי תערוכות בע"מ
6880965 - 03 מרקו ברקו ואיטה
6880967 - 03 קנשר אלכסנדר
6880968 - 03 בן פורת דן ואביבה
6880969 - 03 לוי סמדר