מספר טלפון


6880970 - 03 רון משה
6880972 - 03 אבארה רוז
6880974 - 03 חומסגיל חביבה
6880975 - 03 נמדר ג'משיד
6880976 - 03 טובי שרה ועמנואל
6880977 - 03 שלום אזולאי
6880978 - 03 כהן אהרון