מספר טלפון


6894000 - 03 אשרות פי אר אי (3891) בע"מ
6894000 - 03 ניו הוריזנס
6894144 - 03 'מח סריקות
6894153 - 03 'מח רדיה
6894242 - 03 נ ת מ נכסים לתעשיה ומסחר בע"מ
6894302 - 03 'מח תמיכה
6894323 - 03 'מח מכירות
6894324 - 03 'מח שירותי דפוס
6894333 - 03 טוטל גרפיקס סדר גרפיקה והפקות