מספר טלפון


7959000 - 03 מג'יק קרוז ליינס הפלגות בע"מ
7959100 - 03 התאחדות בעלי מלאכה ותעשיה זעירה בגוש דן
7959111 - 03 התאחדות המלאכה והתעשיה
7959200 - 03 סניף תל אביב
7959595 - 03 בע"מ מנטפילד
7959888 - 03 בנק למסחר
7959999 - 03 קהל קרן השתלמות לעובדים בע"מ
7959999 - 03 קרן השתלמות קהל קהל קרן השתלמות לעובדים בע"מ