מספר טלפון


9120000 - 03 מרכזיה מוסך ראשי חייג
9120001 - 03 (פקס) מרכזיה מוסך ראשי חייג
9120010 - 03 הנהלה (פקס) מרכזיה מוסך ראשי חייג
9120011 - 03 פקס) הנהלה) הנהלה (פקס) מרכזיה מוסך ראשי חייג
9120020 - 03 מוסך מרכזי
9120021 - 03 פקס) מוסך) מרכזי
9120033 - 03 מכירות פקס) מוסך) מרכזי
9120034 - 03 פקס) מכירות) מכירות פקס) מוסך) מרכזי
9120300 - 03 טלפון צבורי