מספר טלפון


9123101 - 03 לשכת מנכל
9123123 - 03 בנין בית הספר מגמה טכנולוגית
9123123 - 03 נשי אמית משרד ראשי מרכזיה
9123333 - 03 מרכז הפצה
9123600 - 03 פקס) סניף) פתח תקוה
9123636 - 03 סניף פתח תקוה