מספר טלפון


9153000 - 03 כלמוביל מרצדס הנהלה
9153030 - 03 שירות כלמוביל מרצדס הנהלה
9153060 - 03 פרייטליינר משאיות כלמוביל
9153333 - 03 פלטינט תקשורת בע"מ
9153334 - 03 (פקס) פלטינט תקשורת בע"מ
9153366 - 03 אייכה תכנה (ישראל) בע"מ
9153377 - 03 (פקס) אייכה תכנה (ישראל) בע"מ
9153535 - 03 אייטצ ישראל בע"מ