מספר טלפון


9185000 - 03 איי טי די תקשורת בע"מ
9185001 - 03 (פקס) איי טי די תקשורת בע"מ
9185100 - 03 ג'נסיס קלי טורס בע"מ
9185100 - 03 קלי טורס ג'נסיס קלי טורס בע"מ
9185127 - 03 (פקס) ג'נסיס קלי טורס בע"מ
9185128 - 03 (פקס) (פקס) ג'נסיס קלי טורס בע"מ
9185555 - 03 ערוץ 7 ש פ ה פרסום בע"מ
9185555 - 03 שפה ערוץ 7 ש פ ה פרסום בע"מ