מספר טלפון


9327050 - 03 צברי יפת ולאה
9327051 - 03 נתנאל דוד ומלכה
9327052 - 03 בן אפרים חנה
9327053 - 03 חקימוב אנה
9327054 - 03 בן ציון מתילדה ואברהם
9327055 - 03 מושקוביץ אשר ומרים
9327056 - 03 סולומון רוזי וגדליה
9327057 - 03 מה טוב מזלי ויפת
9327058 - 03 ליבוביץ מוטי ומירה
9327059 - 03 שפירא ניסן