מספר טלפון


9327101 - 03 שחר דוד ורחל
9327102 - 03 יאסו יעקב ושושנה
9327103 - 03 אהרוני ישראל
9327104 - 03 ברמן שמואל וליאורה
9327105 - 03 קלימפקס בע"מ
9327106 - 03 הופמן אליהו
9327107 - 03 רוזנברג שלי ודרור
9327108 - 03 מינס יניב