מספר טלפון


9327120 - 03 רוט אסתר
9327121 - 03 עואמי ישראל
9327122 - 03 נחמנה זהבה
9327123 - 03 גרינברג יוחנן
9327125 - 03 רון יהושע ונחמה
9327126 - 03 קפלן בוניה וזכריה
9327127 - 03 בן חיים שולמית ודוד
9327128 - 03 פנחסוביץ יעקב
9327129 - 03 לוינשטיין שמואל ופנינה