מספר טלפון


9327130 - 03 מוגמי יונה
9327131 - 03 גולדבורט חוה ויהודה
9327132 - 03 סוקול עמוס וגיסיה
9327133 - 03 סרוסי משה
9327134 - 03 לוי אברהם ומרסל
9327135 - 03 צברי אסתר וציון
9327136 - 03 מימון אברהם (מיקה) ופלורנס
9327138 - 03 רפפורט זהבה ומשה
9327139 - 03 לנגבורד לימור וזאב