מספר טלפון


9327230 - 03 אלקחים עזרא
9327231 - 03 נשיא מרים ואבי
9327232 - 03 ערבה עופר ורונית
9327233 - 03 צרטבר דמטרי
9327234 - 03 מרכזית מרפאה
9327236 - 03 שמיר יוחאי שירותי חשמל מעבדה לתיקון מכשירי חשמל ביתיים
9327237 - 03 זאב זץ
9327238 - 03 ויקטור רודי ודבורה
9327239 - 03 לוי טובה וארנו