מספר טלפון


9327240 - 03 יהודאי חיים ורבקה
9327241 - 03 טננבאום אורית
9327242 - 03 קרפ נפתלי
9327243 - 03 צעירי סעדיה
9327244 - 03 אלישבילי מרים ועמירם
9327245 - 03 רצון שולמית
9327247 - 03 דורי אסתר
9327248 - 03 מחנה (יהודה (בית לזרוס
9327249 - 03 חלף מאיר ואביבה