מספר טלפון


9327252 - 03 סואסט חנה
9327253 - 03 וייס לאה
9327254 - 03 עורבי דוד וברטה
9327255 - 03 סגל ציון
9327256 - 03 בן דוד אסתר
9327258 - 03 פץ יצחק ואורלי
9327259 - 03 לרר שרון