מספר טלפון


9327320 - 03 סלע סמדר
9327321 - 03 פרידמן שמואל
9327322 - 03 צורדקר נורית
9327324 - 03 בהט מנחם
9327325 - 03 אופנר יחזקאל וצפורה
9327326 - 03 מדהלה ראובן
9327327 - 03 פקס) ת ד) מיכלי זהב בע"מ
9327328 - 03 פדלון כרמית ויצחק
9327329 - 03 נקר יחזקאל