מספר טלפון


9327330 - 03 נחשון תמיר
9327331 - 03 וולקני יעל ואסתר
9327332 - 03 וייס יעקב
9327334 - 03 לוי אברהם ואסתר
9327335 - 03 בלנקי סטלה
9327336 - 03 וייס דורית ושלום
9327337 - 03 מנדלוביץ יעקב ושרה
9327338 - 03 יוסף אולגה ושמואל
9327339 - 03 נייולד גרשון