מספר טלפון


9327341 - 03 באר גיל ודפנה
9327342 - 03 אלטר מנשה מרפאת שיניים
9327343 - 03 כספין שלומית
9327344 - 03 למפרט מיכאל
9327346 - 03 כהן יפה
9327347 - 03 ספינזי יוסף
9327349 - 03 שמואלי יוחנן