מספר טלפון


9327370 - 03 ברנס ברוך
9327371 - 03 אהלוטה פנינה ויעקב
9327372 - 03 סהר אילן וטובה
9327373 - 03 שרוט אנה
9327374 - 03 טרפ פועה
9327375 - 03 גולדשטיין יוסף רואה חשבון
9327376 - 03 וינדשטראוך יצחק
9327377 - 03 לובובסקי אלכסנדר
9327378 - 03 לסינגר משה וחגית
9327379 - 03 יונה אורי ואורה