מספר טלפון


9327430 - 03 מחפוד בירכית
9327431 - 03 דנישמן ניסים
9327432 - 03 דרשן אברהם גרר דרשן
9327433 - 03 מלמד דוד פנחס מכלת
9327434 - 03 עזרא בדרי
9327435 - 03 מן חזי
9327436 - 03 אדרי ז'ק ואודליה
9327437 - 03 הולצברג מאיר וצביה
9327438 - 03 דרשן חביב
9327439 - 03 מדורים חברה לפיתוח ובניה בע"מ