מספר טלפון


9327480 - 03 רצבי שלמה ושושנה
9327481 - 03 אמר יוסף
9327482 - 03 טולמצקי זינאידה
9327483 - 03 ישועה יוסף
9327484 - 03 פיסטנר דר מרטין
9327485 - 03 שפובלוב ליובוב
9327487 - 03 טולדנו שלמה ולוסגיו
9327488 - 03 מהרט אווקר
9327489 - 03 בן יהודה יהודה