מספר טלפון


9327501 - 03 שרעבי אריה
9327502 - 03 סירי יוסף וחביבה
9327503 - 03 קובלנץ אליעזר
9327504 - 03 מסינה ניסים
9327505 - 03 טביב דליה
9327506 - 03 וישנר שלמה ופנינה
9327507 - 03 שמשון אליהו ואביגיל
9327508 - 03 בן זנו ברוך ומרסדס