מספר טלפון


9327520 - 03 דיאמנטשטיין גדליהו טכנאי
9327521 - 03 סולומון סול ואליזבט
9327522 - 03 ברג גרגורי
9327523 - 03 "פמקו קבלנים ושרותים בע"מ
9327524 - 03 מרקוס כרמית
9327525 - 03 מוגמי שושנה ושלום
9327526 - 03 סאפר ורד
9327528 - 03 קחזם שלמה ויונה
9327529 - 03 לשוביץ כתריאל