מספר טלפון


9327550 - 03 זילכה אורי
9327552 - 03 קטש תמי ונדב
9327553 - 03 מאיר אברהם
9327554 - 03 דנציגר שלמה ויגאלה
9327555 - 03 גדות חנה ומשה
9327556 - 03 פאר משה ולילי
9327557 - 03 ציזיס דר מיכאל וסוניה
9327558 - 03 שמחון יהושע ויולנד
9327559 - 03 צעירי הדר