מספר טלפון


9327590 - 03 קנדלי ליאונל
9327591 - 03 עובד גליה
9327592 - 03 קלף רבקה
9327595 - 03 סיקוראל יפעת ויוסף
9327596 - 03 יצחק וברכה אברהם
9327597 - 03 לוי יהודה
9327598 - 03 מחלב ציון
9327599 - 03 מעודד גיא